28 Haziran 2022 Salı

20

Rüya Apartmanı Mebran Değişimi Yapıldı


Rüya Apartmanı Mebran Değişimi Yapıldı  Rüya Apartmanı hidrofor dairesi genleşme tankının mebran değişimi ve su basınçlarının ayarları yaptırılmıştır.Rüya apartmanı mebran değişim fotoğrafları için burayı tıklayınız. 

12

2022-2023 SEÇİM SONUÇLARI


2022-2023 SEÇİM SONUÇLARI   2022 - 2023 Dönemi 17468 Ada seçim sonucuna göre; Başkan Metin KUTLU, Başkan Yardımcısı Murat GENCE, Sayman Hüseyin AKSOY, Üye Canan SELVİ ve Üye Şadan TAŞÇI seçilmişlerdir. Saygıyla duyurulur.

11

ADA YÖNETİMİNE PLAKET VERİLDİ


ADA YÖNETİMİNE PLAKET VERİLDİ   17468 Ada Temsilciler Kurulu tarafından, Ada Yönetim Kurulunun yapmış olduğu hizmetler için Yönetim Kurulu Başkanımız Metin KUTLU ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Murat GENCE'ye özverili üstün çalışmalarından dolayı plaket verilmişt...


[Devamı...]


04

PİS SU BORULARININ ONARIMLARI


PİS SU BORULARININ ONARIMLARI   Çöken rögar pis su borularının onarımları yaptırılarak yenilenmiştir. Yapılan işlerle ilgili olarak fotoğrafların linkleri aşağıdadır. Simge Apartmanı Çöken Rögar Borularının Onarımı  

17

Blok Çatılarının Onarımları


Blok Çatılarının Onarımları   Yağmurlu havalara hazırlık kapsamında bloklarımızda çatı onarımları yaptırılarak eksiklikler giderilmiştir. Yapılan işlerle ilgili olarak fotoğrafların linkleri aşağıdadır. Ezgi Apartmanı 7 Nolu Dairenin Çatı Onarımı Tuğçe Apartmanı 8 Nolu Dairen...


[Devamı...]

 
Simge Durumuna Getir
Mevzuat
KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası: 634 Kabul Tarihi: 23/06/1965 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi:...
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5711 Kanun Kabul Tari...
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZ...
Simge Durumuna Getir
Yönetim Planı Kısaca

ERYAMAN II. ETAP (Yeşil Konutlar) TOPLU YAPI

YÖNETİM PLANI

I-GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE-1 Kapsam

Ankara İli, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman mevkiinde bulunan numaraları ekli listede ayrıca gösterilmiş bulunan 17460, 17461, 17462, 17463, 17464, 17465, 17466, 17467, 17468, 17469, 17470, 17471, 17472, 17477, 17476, 17478 ve 17479 (14+3= on yedi-17) ada üzerinde, Belediyece onaylı yerleşme planı ve uygulama projesine göre yapılmış merkezi ısıtma tesisi vb. altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ve bunların yönetimi bakımından birbiriyle bağlantılı birden çok yapıyı kapsayan Eryaman II. Etap Toplu Yapısı, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ve ilgili diğer yasaların emredici kuralları saklı kalmak üzere bu “YÖNETİM PLANI”na göre yönetilir.

 

MADDE-2 Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Hallerde Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Uygulanması

Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ve Medeni Kanun’un ve ilgili diğer yasaların hükümleri uygulanır.

 

MADDE-3 Yönetim Planının Bağlayıcılığı

Yönetim Planı, Eryaman II. Etap Toplu Yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini, kat irtifakı sahiplerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını satış, bağış vs. bir yolla iktisap edecek bütün kişileri kendiliğinden bağlar. Bu kişiler yönetim planının bütün hükümlerine aynen uymak zorundadırlar.

 

MADDE-4 Yönetim Planının Değiştirilmesi

Yönetim Planının değiştirilebilmesi için, Ankara-Eryaman II. Etap Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının beşte dördünün (4/5) oyu şarttır. (KMK Madde:70)

 

II-TANIMLAR

MADDE-5 Blok Yapı

Ortak giriş çıkışı bulunan ve birden çok bağımsız bölümden oluşan yapıyı ifade eder. Yönetim planında bundan böyle Blok Yapı deyimi “Blok” olarak geçecektir.

 

MADDE-6 Bağımsız Bölüm

Ana gayrimenkullerden herhangi birinin üzerindeki ana yapıların (blokların) projesine göre başlı başına kullanılmaya elverişli bulunan ve KMK' nun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine "Bağımsız Bölüm" denir.

 

MADDE-7 Arsa Payı

Arsanın, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına arsa payı denir.

 

MADDE-8 Ortak Yer

634 sayılı Kanunun 4. ve 67. maddelerinde belirtilen yerler ortak yer sayılmakla beraber; adanın veya toplu yapının hizmetine tahsis edilmiş ise bu yer adanın veya toplu yapının ortak yeri sayılır. Kat malikleri, ana gayrimenkulun bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Kat maliklerinin ada kapsamındaki blokların ortak yerlerindeki kullanma hakkı, arsa payları ile orantılıdır.

Ancak ortak yerden; sadece bir bağımsız bölüm veya birkaç bağımsız bölüm yararlanabiliyorsa; o ortak yer, o ortak yerden yararlanan bağımsız bölüm ya da bağımsız bölümlere tahsis edilmiş sayılır. Bu tür ortak yerlerin bakım ve onarım masrafları da; tahsis edildikleri bağımız bölüm malik veya malikleri tarafından karşılanır.

Bu içeriğin tamamını görüntülemek için Üye Sicil No ve Parolanız ile oturum açmanız gerekmektedir.

Parolanızı bilmiyorsanız öğrenmek için iletişim formundan yönetimimizle iletişim kurabilirsiniz.

Oturum Açın     Parola Anımsatıcı

 


Simge Durumuna Getir
İletişim
17468 Ada Yönetimi

Şehit Osman Avcı Mah. Selçuklular Cad.
56.Sok. Simge Apt. No:10
Eryaman / Ankara

Tel./Faks:  (312) 280 46 69
www.eryaman17468.com


Ziyaretçi Sayacı
* 01/08/2010 *
Anasayfa   |   Hakkımızda   |   Aidatlar   |   Duyurular   |   Mevzuat   |   Fotoğraflar   |   İletişim   |   Online Hizmet Merkezi
YönetimNetTelif hakkı 2022 Eryaman 2. Etap 17468 Ada Yönetimi