20 Ocak 2022 Perşembe

27

Blokların Çatı Onarımları


Blokların Çatı Onarımları     Aralık 2021 kışa hazırlık kapsamında bloklarımızda çatı onarımları yaptırılarak eksiklikler giderilmiştir.     Yapılan işlerle ilgili olarak fotoğrafların linkleri aşağıdadır.     Simge Apartmanı 58 Nolu Daire...


[Devamı...]


22

Asansörlerin Halat ve Kasnak Revizyonu


Asansörlerin Halat ve Kasnak Revizyonu   Rüya Apt ve Simge Apt.Asansörlerinin eskiyen ve özelliğini kaybeden halatları ve kasnakları yetkili servis Omak firmasına değiştirilmiş ve emniyetli hale getirilmiştir.  

22

Kazan Dairesi Kalorifer Kazanları Bakımı


Kazan Dairesi Kalorifer Kazanları Bakımı   20 ve 21 Eylül 2021 tarihlerinde kışa hazırlık kapsamında yetkili servis olan Doğsan firmasına kazan dairesi kalorifer kazanları bakımı yaptırılarak eksiklikler giderilmiştir.  

13

2021-2022 DÖNEMİ BÜTÇE ve AİDATLAR


2021-2022 DÖNEMİ BÜTÇE ve AİDATLAR   SAYIN KAT MALİKİ, 2020 yılı Mayıs ve Haziran aylarında yapılması gereken blok ve ada yönetici ve denetici seçimleri Pandemi nedeniyle yapılamamıştır. Bu nedenle 12 Nisan 2021 günü Ada Temsilciler Kurulu, Yönetim ve Denetim kurulumuzun yetki süresini 30 Hazira...


[Devamı...]


25

KORONAVİRÜS VE AİDAT ÖDEMELERİ


KORONAVİRÜS VE AİDAT ÖDEMELERİ Kat Maliklerimizin Dikkatine, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak tanımladığı COVID-19 (Koronavirüs) salgını ile ilgili olarak, devletimizin aldığı tedbirler paralelinde, Ada Yönetimi olarak ortak alanlarda, sosyal tesislerde, özellikle kapalı alanlarda...


[Devamı...]

 
Simge Durumuna Getir
Mevzuat
KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası: 634 Kabul Tarihi: 23/06/1965 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi:...
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5711 Kanun Kabul Tari...
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZ...
Simge Durumuna Getir
Yönetim Planı Kısaca

ERYAMAN II. ETAP (Yeşil Konutlar) TOPLU YAPI

YÖNETİM PLANI

I-GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE-1 Kapsam

Ankara İli, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman mevkiinde bulunan numaraları ekli listede ayrıca gösterilmiş bulunan 17460, 17461, 17462, 17463, 17464, 17465, 17466, 17467, 17468, 17469, 17470, 17471, 17472, 17477, 17476, 17478 ve 17479 (14+3= on yedi-17) ada üzerinde, Belediyece onaylı yerleşme planı ve uygulama projesine göre yapılmış merkezi ısıtma tesisi vb. altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ve bunların yönetimi bakımından birbiriyle bağlantılı birden çok yapıyı kapsayan Eryaman II. Etap Toplu Yapısı, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ve ilgili diğer yasaların emredici kuralları saklı kalmak üzere bu “YÖNETİM PLANI”na göre yönetilir.

 

MADDE-2 Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Hallerde Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Uygulanması

Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ve Medeni Kanun’un ve ilgili diğer yasaların hükümleri uygulanır.

 

MADDE-3 Yönetim Planının Bağlayıcılığı

Yönetim Planı, Eryaman II. Etap Toplu Yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini, kat irtifakı sahiplerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını satış, bağış vs. bir yolla iktisap edecek bütün kişileri kendiliğinden bağlar. Bu kişiler yönetim planının bütün hükümlerine aynen uymak zorundadırlar.

 

MADDE-4 Yönetim Planının Değiştirilmesi

Yönetim Planının değiştirilebilmesi için, Ankara-Eryaman II. Etap Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının beşte dördünün (4/5) oyu şarttır. (KMK Madde:70)

 

II-TANIMLAR

MADDE-5 Blok Yapı

Ortak giriş çıkışı bulunan ve birden çok bağımsız bölümden oluşan yapıyı ifade eder. Yönetim planında bundan böyle Blok Yapı deyimi “Blok” olarak geçecektir.

 

MADDE-6 Bağımsız Bölüm

Ana gayrimenkullerden herhangi birinin üzerindeki ana yapıların (blokların) projesine göre başlı başına kullanılmaya elverişli bulunan ve KMK' nun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine "Bağımsız Bölüm" denir.

 

MADDE-7 Arsa Payı

Arsanın, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına arsa payı denir.

 

MADDE-8 Ortak Yer

634 sayılı Kanunun 4. ve 67. maddelerinde belirtilen yerler ortak yer sayılmakla beraber; adanın veya toplu yapının hizmetine tahsis edilmiş ise bu yer adanın veya toplu yapının ortak yeri sayılır. Kat malikleri, ana gayrimenkulun bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Kat maliklerinin ada kapsamındaki blokların ortak yerlerindeki kullanma hakkı, arsa payları ile orantılıdır.

Ancak ortak yerden; sadece bir bağımsız bölüm veya birkaç bağımsız bölüm yararlanabiliyorsa; o ortak yer, o ortak yerden yararlanan bağımsız bölüm ya da bağımsız bölümlere tahsis edilmiş sayılır. Bu tür ortak yerlerin bakım ve onarım masrafları da; tahsis edildikleri bağımız bölüm malik veya malikleri tarafından karşılanır.

Bu içeriğin tamamını görüntülemek için Üye Sicil No ve Parolanız ile oturum açmanız gerekmektedir.

Parolanızı bilmiyorsanız öğrenmek için iletişim formundan yönetimimizle iletişim kurabilirsiniz.

Oturum Açın     Parola Anımsatıcı

 


Simge Durumuna Getir
İletişim
17468 Ada Yönetimi

Şehit Osman Avcı Mah. Selçuklular Cad.
56.Sok. Simge Apt. No:10
Eryaman / Ankara

Tel./Faks:  (312) 280 46 69
www.eryaman17468.com


Ziyaretçi Sayacı
* 01/08/2010 *
Anasayfa   |   Hakkımızda   |   Duyurular   |   Mevzuat   |   Fotoğraflar   |   Linkler   |   İletişim   |   Online Hizmet Merkezi
YönetimNetTelif hakkı 2022 Eryaman 2. Etap 17468 Ada Yönetimi